Square root
VBT
Calculator
magnet

Lâm N

22 tháng 10 2022 16:04

câu hỏi

mình chưa thấy đáp áp ạ

alt

2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

23 tháng 10 2022 06:57

Được xác nhận

<p>Xin chào em Lâm N</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Hóa 10, Bài NaCl</p><p>Câu trả lời chi tiết như sau:</p><p>Liên kết giữa các nguyên tử trong NaCl là liên kết ion, là một liên kết hóa học có bản chất là lực hút tĩnh điện giữa hai ion mang điện tích trái dấu, ở đây là Na<sup>+</sup> và Cl<sup>–</sup>.&nbsp;</p><p>Đáp án là B</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p><p>&nbsp;</p>

Xin chào em Lâm N

Đây là một bài tập thuộc môn Hóa 10, Bài NaCl

Câu trả lời chi tiết như sau:

Liên kết giữa các nguyên tử trong NaCl là liên kết ion, là một liên kết hóa học có bản chất là lực hút tĩnh điện giữa hai ion mang điện tích trái dấu, ở đây là Na+ và Cl

Đáp án là B

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

dung dịch X gồm 0,3 mol K + 0,6 mol Mg2 + 0,3 mol Na + 0,6 mol Cl - và a mol Y2- Cô cạn dung dịch X thu được m gam muối khan. ion Y2 - và giá trị của m là?

0

Lihat jawaban (1)