Square root
VBT
Calculator
magnet

Xie Y

07 tháng 12 2022 12:02

câu hỏi

Mình cần lời giải cho bài này ạ

Mình cần lời giải cho bài này ạ

 

alt

24

3

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

08 tháng 12 2022 11:42

Được xác nhận

Xin chào em Đây là một bài tập trong phần Biểu diễn miền Bài giải chi tiết: Ta có: x>=0 và x-y>=0 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

Nguyen K

08 tháng 12 2022 14:03

<h2>x&gt;=0 và x-y&gt;=0</h2>

x>=0 và x-y>=0

Lê M

09 tháng 12 2022 14:14

<p>Oh my gosh oh my goodness oh my gosh oh my goodness oh my gosh oh my goodness oh my gosh oh my goodness oh my gos hhijikhniunhhoifiniouutgn riêu nhớt eg uoinhvrniuuoveihnuotrrnhuoirrfc</p>

Oh my gosh oh my goodness oh my gosh oh my goodness oh my gosh oh my goodness oh my gosh oh my goodness oh my gos hhijikhniunhhoifiniouutgn riêu nhớt eg uoinhvrniuuoveihnuotrrnhuoirrfc

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

7/3-(2,8-6/13)

6

Được xác nhận