Square root
VBT
Calculator
magnet

NgThiee N

06 tháng 12 2022 13:09

câu hỏi

mình đag cần gấp ạ❤

mình đag cần gấp ạ❤

alt

4

1


Tiên T

06 tháng 12 2022 13:46

<p>(25x²+10xy+4y²).(5x-2y)</p><p>=125x³+50x²y+20xy²-50x²y-20xy²-8y³</p><p>= 125x³-8y³</p><p>&nbsp;</p><p>Có cần ra hằng đẳng thứ ko ạ</p><p>&nbsp;</p>

(25x²+10xy+4y²).(5x-2y)

=125x³+50x²y+20xy²-50x²y-20xy²-8y³

= 125x³-8y³

 

Có cần ra hằng đẳng thứ ko ạ

 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Thực hiện phép tính: (7^(2005)+7^(2004)):7^(2004)

19

Được xác nhận