Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn V

05 tháng 11 2020 13:04

câu hỏi

mình đố 50/10 = bao nhiêu


14

8


Nguyễn T

09 tháng 9 2021 10:33

thì bằng 5

Nguyễn V

05 tháng 11 2020 13:04

ai làm được cho 💯

ZzZ_Rising Z

07 tháng 11 2020 06:55

5

Huỳnh N

05 tháng 1 2021 15:23

5

Hải Đ

02 tháng 2 2021 02:36

50/10 tức 50:10 = 5

Hải Đ

02 tháng 2 2021 02:37

Kiều Q

31 tháng 5 2021 09:52

5

Nguyễn K

24 tháng 10 2021 13:02

50/10=5/1=5

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

8-1+3+14×5=???????

0

Lihat jawaban (2)