Square root
VBT
Calculator
magnet

Diệp G

25 tháng 12 2019 01:24

câu hỏi

Măng , cột , nhũ đá là gì ?


0

1


Nguyễn B

27 tháng 12 2019 12:57

do lớp trung gian chảy ra tạo thành nhũ

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

sao Diêm Vương có phải là một hành tinh làm hay không? Vì sao?

0

Lihat jawaban (1)