Square root
VBT
Calculator
magnet

Blacky M

06 tháng 2 2020 15:39

câu hỏi

môn hóa chỉ cần chăm thôi là đủ phải không ạ


0

1


Trâm C

21 tháng 2 2020 14:40

tất nhiên là không rồi bạn cần phải có sự thông minh nữa ạ chính giáo viên dạy mình nói v đó 😁

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

hạt mang điện tích trong các dd nước vôi trong,muối là những hạt nào

27

Được xác nhận

đốt cháy hai hidrocacbon đồng đẳng liên tiếp thu được 6,43 gam nước và 9,8 gam co2 . công thức phân tử của hai hidrocacbon đó

1

Lihat jawaban (1)