Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn L

08 tháng 5 2023 11:03

câu hỏi

môn Công Nghệ : Nêu các biện pháp phòng trừ sâu bệnh cho cây xoài

môn Công Nghệ : Nêu các biện pháp phòng trừ sâu bệnh cho cây xoài 


7

2


Phước Q

03 tháng 6 2023 03:45

<p>điều khiển cây ra đọt non đồng loạt.đem cắt và tiêu hủy cành chết để diệt trử nhộng.dùng vợt bắt vào sáng sớm.</p>

điều khiển cây ra đọt non đồng loạt.đem cắt và tiêu hủy cành chết để diệt trử nhộng.dùng vợt bắt vào sáng sớm.

Nguyen H

02 tháng 7 2023 22:58

<p>-Cắt tỉa và gom tập trung lại những cành nhánh bị nhiễm sâu bệnh héo rủ hay chết khô rồi dùng lửa tiêu hủy, phát dọn vệ sinh vườn xoài cho thông thoáng, kết hợp vun xới gốc, bón phân, tưới và điều tiết nước… theo đúng kỹ thuật.<br>- Phun thuốc phòng trừ định kỳ, đặc biệt phun tập trung vào ngọn non khi xoài ra lá non, ra hoa được 7-10 ngày (khi kích cỡ lá đạt 2/3 lá thật). Chú ý chọn các loại thuốc đặc hiệu, ít độc hại để không diệt các loài thiên địch.<br>- Nên thả kiến vàng để chúng giúp diệt sâu, rầy bảo vệ vườn xoài.<br>- Sau mỗi vụ thu hoạch trái xong phải cắt tỉa bỏ bớt cành, nhánh vô hiệu, dọn vệ sinh tàn lá xoài để tạo thông thoáng, phá nơi trú ẩn của sâu rầy, diệt mầm nấm bệnh và quan trọng hơn là kích thích xoài ra cành lá mới để được “trẻ hóa” cho vụ sau xoài ra hoa, trái tốt hơn.</p>

-Cắt tỉa và gom tập trung lại những cành nhánh bị nhiễm sâu bệnh héo rủ hay chết khô rồi dùng lửa tiêu hủy, phát dọn vệ sinh vườn xoài cho thông thoáng, kết hợp vun xới gốc, bón phân, tưới và điều tiết nước… theo đúng kỹ thuật.
- Phun thuốc phòng trừ định kỳ, đặc biệt phun tập trung vào ngọn non khi xoài ra lá non, ra hoa được 7-10 ngày (khi kích cỡ lá đạt 2/3 lá thật). Chú ý chọn các loại thuốc đặc hiệu, ít độc hại để không diệt các loài thiên địch.
- Nên thả kiến vàng để chúng giúp diệt sâu, rầy bảo vệ vườn xoài.
- Sau mỗi vụ thu hoạch trái xong phải cắt tỉa bỏ bớt cành, nhánh vô hiệu, dọn vệ sinh tàn lá xoài để tạo thông thoáng, phá nơi trú ẩn của sâu rầy, diệt mầm nấm bệnh và quan trọng hơn là kích thích xoài ra cành lá mới để được “trẻ hóa” cho vụ sau xoài ra hoa, trái tốt hơn.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Giúp mik với ạ

7

Lihat jawaban (2)

Bài 3 : Tìm x : a) (3,25−2/3x):((−7)/4)=−3 b) 7/4−3/4:x=7/16 c) 5/2−3/4x=4/5 d) 3/5x+(−1)/2=(−7)/10 e) 4/15:x+(−1)/3=5/9

8

Được xác nhận