Square root
VBT
Calculator
magnet

HUONG L

25 tháng 12 2021 13:45

câu hỏi

mẹ mua cho hai chị em 20 quả cam Nếu em cho chị thêm 3 quả cam thì số quả cam của hai chị em bằng nhau Hỏi mỗi người có bao nhiêu quả


7

2


Khánh N

25 tháng 12 2021 13:51

em 13 chị 7

Khanh K

26 tháng 12 2021 00:01

bài giải mỗi người có số quả cam là: 20-10=10 (quả cam) Đ/S : 10 quả cam

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

80/2+10

1

Lihat jawaban (2)