Square root
VBT
Calculator
magnet

Diu L

19 tháng 4 2022 12:46

câu hỏi

mẹ mua 15 quả quýt và 10 quả cam . Hãy viết phân số chỉ số phần quýt so với tổng số quả mẹ mua ?


1

1


Thảo N

19 tháng 4 2022 12:56

15/25 nha bạn

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

1×2×3×4×5×6×7×8×9×...×100 hỏi có bao nhiêu chữ số 0

2

Lihat jawaban (1)