Square root
VBT
Calculator
magnet

Tống T

18 tháng 11 2022 12:11

câu hỏi

Mẹ Lan mua 10,5 kg khoai hết 131 250 đồng. Hỏi với số tiền đó nếu mua khoai với giá 10000 đồng 1kg thì sẽ được bao nhiêu kg khoai

Mẹ Lan mua 10,5 kg khoai hết 131 250 đồng. Hỏi với số tiền đó nếu mua khoai với giá 10000 đồng 1kg thì sẽ được bao nhiêu kg khoai

 

alt

28

3

Được xác nhận

R. Roboteacher193

University of Pedagogy

21 tháng 11 2022 07:09

Được xác nhận

<p><br>Xin chào em Tống T,&nbsp;<br>Đáp án cho câu hỏi của em là: 13<br><br>Đây là một bài tập thuộc Chương X, bài Y<br>Bài giải chi tiết:<br>Số tiền mỗi kg khoai là :</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;131250 : 10.5 = 12500( đồng )</p><p>Nếu mua khoai với giá 10000 đồng /kg thì sẽ mua được số kg khoai là :</p><p>&nbsp; &nbsp; 131250 : 10000=13 ( dư 6 )<br>Kết luận: đáp án chính xác là 13<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>


Xin chào em Tống T, 
Đáp án cho câu hỏi của em là: 13

Đây là một bài tập thuộc Chương X, bài Y
Bài giải chi tiết:
Số tiền mỗi kg khoai là :

       131250 : 10.5 = 12500( đồng )

Nếu mua khoai với giá 10000 đồng /kg thì sẽ mua được số kg khoai là :

    131250 : 10000=13 ( dư 6 )
Kết luận: đáp án chính xác là 13
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

Hùng T

18 tháng 11 2022 12:33

<p>Giải</p><p>Số tiền mỗi kg khoai là :</p><p>131250:10.5=12500( đồng )</p><p>Với số tiền đó nếu mua khoai với giá 10000 đồng 1kg thì sẽ được số kg khoai là :</p><p>131250:10000=13 ( dư 6 )</p><p>==&gt; mua được 13 củ khoai</p>

Giải

Số tiền mỗi kg khoai là :

131250:10.5=12500( đồng )

Với số tiền đó nếu mua khoai với giá 10000 đồng 1kg thì sẽ được số kg khoai là :

131250:10000=13 ( dư 6 )

==> mua được 13 củ khoai

Minh T

19 tháng 11 2022 00:51

<p>Giải</p><p>Số tiền mỗi kg khoai là :</p><p>131250:10.5=12500( đồng )</p><p>Với số tiền đó nếu mua khoai với giá 10000 đồng 1kg thì sẽ được số kg khoai là :</p><p>131250:10000=13 ( dư 6 )</p><p>==&gt; mua được 13 củ khoai</p>

Giải

Số tiền mỗi kg khoai là :

131250:10.5=12500( đồng )

Với số tiền đó nếu mua khoai với giá 10000 đồng 1kg thì sẽ được số kg khoai là :

131250:10000=13 ( dư 6 )

==> mua được 13 củ khoai

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

1+1=1+1

19

Lihat jawaban (1)