Square root
VBT
Calculator
magnet

Trần Đ

26 tháng 10 2022 02:03

câu hỏi

Mẹ Lan có 300000 đồng mang đi chợ mẹ mua 10 kg cà tím, 2 kg bắp cải và 3 kg cà rốt. Biết 1 kg cà tím giá 15000 đồng, 1kg bắp cải giá 8000 đồng và 1 kg cà rốt giá 5000 đồng. Hỏi mẹ Lan có mang đủ tiền đi chợ không?Nếu dư thì dư bao nhiêu tiền?


4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher79

University of Pedagogy

26 tháng 10 2022 02:15

Được xác nhận

<p>Xin chào em Trần Đ,<br>Đây là một bài thuộc Toán 6.<br>Bài giải chi tiết:</p><p>Mẹ Lan mua 10 kg cà tím hết &nbsp;số tiền là: 10 . 15 000 = 150 000 (đồng)</p><p>Mẹ Lan mua 2 kg bắp cải hết số tiền là: 2 . 8 000 = 16 000 (đồng)</p><p>Mẹ Lan mua 3 kg cà rốt hết số tiền là: 3 . 5 000 = 15 000 (đồng)</p><p>Tổng số tiền mà mẹ Lan đã tiêu là:</p><p>150 000 + 16 000 + 15 000 = 181 000 (đồng)</p><p>Mẹ Lan còn lại số tiền là: 300 000 – 181 000 = 119 000 (đồng)</p><p>Vậy mẹ Lan mang đủ tiền đi chợ và còn dư 119 000 đồng.<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Trần Đ,
Đây là một bài thuộc Toán 6.
Bài giải chi tiết:

Mẹ Lan mua 10 kg cà tím hết  số tiền là: 10 . 15 000 = 150 000 (đồng)

Mẹ Lan mua 2 kg bắp cải hết số tiền là: 2 . 8 000 = 16 000 (đồng)

Mẹ Lan mua 3 kg cà rốt hết số tiền là: 3 . 5 000 = 15 000 (đồng)

Tổng số tiền mà mẹ Lan đã tiêu là:

150 000 + 16 000 + 15 000 = 181 000 (đồng)

Mẹ Lan còn lại số tiền là: 300 000 – 181 000 = 119 000 (đồng)

Vậy mẹ Lan mang đủ tiền đi chợ và còn dư 119 000 đồng.
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!
Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 1. Thực hiện phép tính: b) ((−10)/5)^(5)⋅((−6)/5)^(4).

0

Được xác nhận