Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

12 tháng 4 2020 23:06

câu hỏi

Môi trương là gì ? giúp em với


1

1


Huỳnh T

13 tháng 4 2020 10:23

Môi trường là tất cả mọi thứ xung quanh chúng ta . Môi trường có thể là những vật sống ( sinh học ) hoặc vật không sống ( vì sinh học ) . Môi trường bao gồm vật lý , hoá học , và các hiện tượng tự nhiên khác .

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cà gì nghe là ko ưa nhỉ ?

21

Lihat jawaban (6)