Square root
VBT
Calculator
magnet

Kiets D

22 tháng 10 2022 07:11

câu hỏi

mọi người làm giúp em với ạ toán lớp 7

alt

1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

22 tháng 10 2022 07:25

Được xác nhận

<p>Xin chào em Kiets D</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 7, Chương tam giác</p><p>Câu trả lời chi tiết như sau:</p><p>a) Cạnh AB đối diện góc C, cạnh BC đối diện góc A, cạnh AC đối diện góc B</p><p>Mà AB&lt;BC&lt;AC nên góc C&lt;góc a&lt; góc B</p><p>b) Cạnh AB đối diện góc C, cạnh BC đối diện góc A, cạnh AC đối diện góc B</p><p>Mà BC&lt;AC&lt;AB nên góc A&lt;góc B&lt;góc C</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Kiets D

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 7, Chương tam giác

Câu trả lời chi tiết như sau:

a) Cạnh AB đối diện góc C, cạnh BC đối diện góc A, cạnh AC đối diện góc B

Mà AB<BC<AC nên góc C<góc a< góc B

b) Cạnh AB đối diện góc C, cạnh BC đối diện góc A, cạnh AC đối diện góc B

Mà BC<AC<AB nên góc A<góc B<góc C

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Một số được chia thành 3 phần lần lượt tỉ lệ với 5:4:3 Tìm mỗi phần biết rằng tổng ba phần bằng 240

3

Được xác nhận

cho hàm số y=f(x) có đạo hàm f'(x) = 2x(x-2) (x+3) ^5 số điểm cực trị của hàm số đã cho là

7

Lihat jawaban (1)