Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

Yêu cầu 3 ngày trước

câu hỏi

mọi người ơi, mình mua gói học kiến guru lớp 7 chương trình mới vào tháng 4 năm 2023 để ở nhà học mà mua r chưa xem kĩ. Là trong đó viết gói học có hạn 31/5/2023 chừ à hết ngày là mình còn học được ko

mọi người ơi, mình mua gói học kiến guru lớp 7 chương trình mới vào tháng 4 năm 2023 để ở nhà học mà mua r chưa xem kĩ.  Là trong đó viết  gói học có hạn 31/5/2023 chừ à hết ngày là mình còn học được ko


10

0


Empty Comment

Chưa có câu trả lời nào

Hãy là người đầu tiên trả lời câu hỏi này!

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Phối hợp hằng đẳng thức và nhân đa thức để ìm x (x−1)^(2)−(x−4)(x−2)=0

4

Được xác nhận