Square root
VBT
Calculator
magnet

Thắng T

26 tháng 10 2022 15:56

câu hỏi

Mọi người ơi, giúp m với! M cần gấp ạ

Mọi người ơi, giúp m với! M cần gấp ạ

alt
alt
alt

8

2

Được xác nhận

Đ. Châu

27 tháng 10 2022 07:41

Được xác nhận

<p>Xin chào em Thắng T,&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Đáp án cho các câu hỏi của em:&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>B. Reading (Dạng bài đọc hiểu):&nbsp;</p><p>I. Điền vào chỗ trống với từ cho sẵn:</p><p>1. celebrate</p><p>2. traditional</p><p>3. therefore</p><p>4. preparation</p><p>&nbsp;</p><p>II. Đọc và trả lời câu hỏi:&nbsp;</p><p>1. The ancestor of the modern pizza is the simple flat bread (line 1)</p><p>2. Yes it does (line 2)</p><p>3. Queen Margherita went to Naples in 1889 (line 2 + 3)</p><p>4. The Queen liked the new pizza topped with tomatoes, Mozarella cheese and fresh basil the best.&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>C. Writing (Kỹ năng viết)&nbsp;</p><p>I. Viết lại câu cùng nghĩa:&nbsp;</p><p>1. Life in the city is more interesting than that in the country.&nbsp;</p><p>2. My father enjoys watching TV.&nbsp;</p><p>3. My sister is better at math than me.&nbsp;</p><p>4. What do the ethnic peoples build the communal house for?</p><p>&nbsp;</p><p>B. Use of language (Sử dụng ngôn ngữ)</p><p>I. Chọn từ có phát âm khác&nbsp;</p><p>1. create</p><p>2. carried</p><p>3. science</p><p>4. diverse</p><p>&nbsp;</p><p>II. Điền vào chỗ trống</p><p>1. better</p><p>2. loading</p><p>3. sticky rice</p><p>4. to herd</p><p>5. a</p><p>6. less careful</p><p>7. Why</p><p>8. Exactly</p><p>&nbsp;</p><p>IV. Chọn từ loại thích hợp</p><p>1. play</p><p>2. to visit</p><p>3. socializing</p><p>4. Do...have</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Thắng T, 

 

Đáp án cho các câu hỏi của em: 

 

B. Reading (Dạng bài đọc hiểu): 

I. Điền vào chỗ trống với từ cho sẵn:

1. celebrate

2. traditional

3. therefore

4. preparation

 

II. Đọc và trả lời câu hỏi: 

1. The ancestor of the modern pizza is the simple flat bread (line 1)

2. Yes it does (line 2)

3. Queen Margherita went to Naples in 1889 (line 2 + 3)

4. The Queen liked the new pizza topped with tomatoes, Mozarella cheese and fresh basil the best. 

 

C. Writing (Kỹ năng viết) 

I. Viết lại câu cùng nghĩa: 

1. Life in the city is more interesting than that in the country. 

2. My father enjoys watching TV. 

3. My sister is better at math than me. 

4. What do the ethnic peoples build the communal house for?

 

B. Use of language (Sử dụng ngôn ngữ)

I. Chọn từ có phát âm khác 

1. create

2. carried

3. science

4. diverse

 

II. Điền vào chỗ trống

1. better

2. loading

3. sticky rice

4. to herd

5. a

6. less careful

7. Why

8. Exactly

 

IV. Chọn từ loại thích hợp

1. play

2. to visit

3. socializing

4. Do...have

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em.

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

26 tháng 10 2022 16:51

<p>Xin chào em Thắng T,</p><p>Đây là bài tập thuộc Anh 9</p><p>Bài giải chi tiết : &nbsp;</p><p>2) to visit (would like + to V)</p><p>3) socialising (fancy + Ving)</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Thắng T,

Đây là bài tập thuộc Anh 9

Bài giải chi tiết :  

2) to visit (would like + to V)

3) socialising (fancy + Ving)

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

There's a .. range of issues that we need to discuss as soon as possible. far ample wide high

5

Được xác nhận