Square root
VBT
Calculator
magnet

Hùng L

25 tháng 6 2020 01:39

câu hỏi

mọi người ơi,giúp mình với,đang cần gấp Hãy điền vào chỗ trống câu nói của Quang Trung "Nay ăn tết.......trước,đến.......,ngày.....vào ......sẽ mở tiệc lớn.


7

1


V. Nguyen

30 tháng 6 2020 03:21

cô chào em. Câu này có trong sách giáo khoa Lịch sử trang 129 nhé.

Hùng L

06 tháng 7 2020 06:03

e cảm ơn cô

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

nêu một biện pháp cải cách của hồ qúy ly nhận xét về tác dụng và hạn chế của biện pháp cải cách đó

0

Lihat jawaban (1)