Square root
VBT
Calculator
magnet

Minh C

27 tháng 4 2023 08:56

câu hỏi

Mọi người ơi giúp e với ạ e cảm ơn ạ

Mọi người ơi giúp e với ạ e cảm ơn ạ 

alt

2

1


Nguyễn T

15 tháng 5 2023 13:18

<p>a) Fe + H2SO4--&gt; FeSO<sub>4</sub> + H<sub>2</sub></p><p>&nbsp;B) BaHSO<sub>3 </sub>---&gt; BaSO<sub>3 +</sub> SO<sub>2 + </sub>H<sub>2</sub>O</p><p>đk câu b nhiệt độ</p><p>A) PHẢN ỨNG THẾ</p><p>B) PHẢN ỨNG PHÂN HỦY</p><p>&nbsp;</p>

a) Fe + H2SO4--> FeSO4 + H2

 B) BaHSO3 ---> BaSO3 + SO2 + H2O

đk câu b nhiệt độ

A) PHẢN ỨNG THẾ

B) PHẢN ỨNG PHÂN HỦY

 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Hiện tưởng của phản ứng hoá học

0

Lihat jawaban (2)