Square root
VBT
Calculator
magnet

Trần N

14 tháng 8 2022 13:26

câu hỏi

Mọi người ơi cho mình hỏi với ạ. I enjoy (play).......football with my friends. I like (go)......swimming with you. They hate (paint).......but they like (swim)........... Rom doesn't want (move)..... to the city. My sister is interested in (cook).....very much.She can cook many good foods. Every year,my mother (give).....me a nice doll on my birthday. She loves(do)....the gardening. (You/think).....he can do this job? We(go).....to the cinema three times a month.


14

2

Được xác nhận

R. Roboteacher171

University of Pedagogy

16 tháng 8 2022 10:14

Được xác nhận

Xin chào em Trần N, Đây là một bài tập thuộc dạng bài chia động từ Bài giải chi tiết: I enjoy playing football with my friends. I like to go swimming with you. They hate painting but they like swiming Rom doesn't want to move to the city. My sister is interested in cooking very much.She can cook many good foods. Every year,my mother gives me a nice doll on my birthday. She loves doing the gardening. Do you think he can do this job? We go to the cinema three times a month. Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé Cảm ơn em.

Mkt I

15 tháng 8 2022 04:00

I enjoy playing football with my friends. I like to go swimming with you. They hate painting but they like swiming Rom doesn't want to move to the city. My sister is interested in cooking very much.She can cook many good foods. Every year,my mother gives me a nice doll on my birthday. She loves doing the gardening. Do you think he can do this job? We go to the cinema three times a month.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

My sister often makes breakfast/ dinner in the morning

17

Được xác nhận