Square root
VBT
Calculator
magnet

Đám M

20 tháng 12 2019 10:18

câu hỏi

Mọi người ơi cứu em [(cosx-1)(2cosx-1)]/sinx=1-sin2x+2cos^x


1

2

Được xác nhận

R. Roboteacher174

University of Pedagogy

29 tháng 8 2022 02:22

Được xác nhận

Xin chào em Đám M Đây là một bài tập thuộc Chương hàm số Bài giải chi tiết: Bài giải chi tiết đã được trình bày rõ ràng ở trong ảnh đính kèm. Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

alt

Truong V

01 tháng 1 2020 10:13

sao lại là 2cos^x ?

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho 🔺ABC, 🔺A’B’C’ có trọng tâm G, G’. CMR: vecto AA’+vectoBB’+vectoCC’=3vectoGG’

2

Lihat jawaban (1)