Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn P

06 tháng 4 2020 09:10

câu hỏi

mọi người hãy kể 3 vật sử dụng về ròng rọc


1

1


Son D

08 tháng 4 2020 04:29

giếng múc nước

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

bàn là điện có sử dụng mạng điện gia đình được không? vì sao

5

Lihat jawaban (1)

giờ ra chơi bạn Hùng và bạn Hà chơi trò Đuổi Bắt .Trong quá trình chơi, bạn Hùng đuổi bắt bạn Hà nhưng bạn Hà thường chủ động thay đổi hướng chạy liên tục làm cho bạn Hùng không Sao bắt được Em hãy giải thích cơ sở khoa học của biện pháp chạy trốn của bạn Hà

3

Được xác nhận