Square root
VBT
Calculator
magnet

Mỵ T

14 tháng 10 2020 12:58

câu hỏi

Mọi người hướng dẫn em giải bài này với ạ Với mọi x chứng minh rằng: a) (x-3). (x-5)+2>0 b) (x-52). (x+2)+2021>0 c) b^2- a^2- c^2 + 2ac >0 (với a, b, c là độ dài 3 cạnh của tam giác) Giúp em vơi ạ


7

1


Trần Q

22 tháng 10 2020 14:40

e chỉ biết làm câu a vs b thui

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

2x+9>5

6

Lihat jawaban (2)