Square root
VBT
Calculator
magnet

15.Trần N

02 tháng 11 2022 08:25

câu hỏi

Mọi người giúp mình với ạ mai mình thì rồi;)))

Mọi người giúp mình với ạ mai mình thì rồi;)))

 

alt

2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher190

University of Pedagogy

07 tháng 11 2022 12:31

Được xác nhận

ĐKXĐ: x ≥ 2 ∨ x ≤ -2 √(x-2)(x+2) = √x-2 ⇔ √(x-2)(√x+2 -1 ) = 0 ⇔ x = 2 ∨ √x+2 = 1 ⇔ x = 2 (thõa) ∨ x = -1 (loại) Vậy x =2

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: a) x^(3)−2x^(2)+2x−13

0

Được xác nhận

👶-------🧒------🧍---------👫----------👩‍❤️‍💋‍👩-------🤰------🤱-----------👼

17

Lihat jawaban (2)