Square root
VBT
Calculator
magnet

Thủy T

28 tháng 3 2023 11:31

câu hỏi

Mọi người giúp mình với ạ.Mình cảm ơn!

Mọi người giúp mình với ạ.Mình cảm ơn!

alt

2

1


Tuấn H

05 tháng 4 2023 15:17

<p>tự làm đê</p>

tự làm đê

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho G với trọng tâm của tam giác ABC hãy chứng minh rằng các vectơ GA cộng vectơ GC cộng vectơ GB bằng vectơ o

7

Được xác nhận