Square root
VBT
Calculator
magnet

Mèo M

31 tháng 10 2022 05:40

câu hỏi

mọi người giúp mình câu này nhé mình cảm ơn ạ It's too bad Helen isn't here. If she___________here, she_________what to do. A. is/ will know B. was/ knows C. were/ would know D. are/would have known


4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher190

University of Pedagogy

05 tháng 11 2022 14:28

Được xác nhận

Dùng câu điều kiện loại II, đáp án C

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

số gam koh để có số phân tử koh bằng số phân tử h2so4 trong 2,45g h2so4

1

Được xác nhận