Square root
VBT
Calculator
magnet

An A

16 tháng 12 2022 22:34

câu hỏi

Mọi người giúp em với ạ

Mọi người giúp em với ạ

alt

8

1


Trương G

17 tháng 12 2022 10:50

<p>X=log<sub>2</sub>((-1+√7) /6)&nbsp;</p>

X=log2((-1+√7) /6) 

alt
alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Giải pt c) 1/(x−1)+(2x^(2)−5)/(x^(3)−1)=4/(x^(2)+x+1)

80

Được xác nhận