Square root
VBT
Calculator
magnet

Tôi Đ

04 tháng 10 2020 07:28

câu hỏi

Mọi người giúp em câu này với ạ Phương trình đường thẳng đi qua các điểm cực tiểu của hàm số y = x^4 - 2x^2 là:


44

1


Peach P

04 tháng 11 2020 01:52

hehe

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

cho nguyên hàm cos ^2x.sin^4x.dx. tính giá trị biểu thức p = a+4b+3c

0

Lihat jawaban (1)

nguyên hàm của x sinxdx

22

Được xác nhận