Square root
VBT
Calculator
magnet

Như H

02 tháng 5 2023 12:22

câu hỏi

Mọi người giúp e giải bài tập này với ạ

Mọi người giúp e giải bài tập này với ạ

alt

9

2


Nguyễn K

22 tháng 6 2023 09:25

<p>1.My father is a driver.</p><p>2.There are two lamps on the desks.</p><p>3.Hoa is cooking in the kitchen.</p><p>4.Where are the chairs?</p><p>5.Would you like some bread?</p><p>6.I am drawing a picture.</p><p>7.She is sixteen years old.</p>

1.My father is a driver.

2.There are two lamps on the desks.

3.Hoa is cooking in the kitchen.

4.Where are the chairs?

5.Would you like some bread?

6.I am drawing a picture.

7.She is sixteen years old.

Animax A

12 tháng 8 2023 10:06

<p>&nbsp;My father is a driver.</p><p>&nbsp;</p><p>There are two lamps on the desk.</p><p>Hoa is cooking in the kitchen.</p><p>Where are the chairs?</p><p>Would you like some bread?</p>

 My father is a driver.

 

There are two lamps on the desk.

Hoa is cooking in the kitchen.

Where are the chairs?

Would you like some bread?

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm chữ khác nhau aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaâaaaaaaaaaaaaaaaaa ?

24

Lihat jawaban (9)