Square root
VBT
Calculator
magnet

Linh L

01 tháng 10 2022 15:11

câu hỏi

Mọi người giải giúp e với ạ

alt

5

1

Được xác nhận

R. Roboteacher79

University of Pedagogy

01 tháng 10 2022 15:28

Được xác nhận

<p>Xin chào em Linh L,<br>Đây là một bài thuộc Toán 9.<br>Bài giải chi tiết:</p><p>Ta có: AM=ME=EB và MN//EF//BC</p><p>=&gt;AN=NF=FC (Tính chất của đường trung bình)</p><p>=&gt;MN là đường trung bình của tam giác AEF và EF là đường trung bình của hình thang MNBC.</p><p>Ta có: MN=1/2EF</p><p>=&gt;EF=2.8=16cm</p><p>Ta có: EF=(MN+BC)/2</p><p>=&gt;BC=24cm<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Linh L,
Đây là một bài thuộc Toán 9.
Bài giải chi tiết:

Ta có: AM=ME=EB và MN//EF//BC

=>AN=NF=FC (Tính chất của đường trung bình)

=>MN là đường trung bình của tam giác AEF và EF là đường trung bình của hình thang MNBC.

Ta có: MN=1/2EF

=>EF=2.8=16cm

Ta có: EF=(MN+BC)/2

=>BC=24cm
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!
Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Thục hiện phép tinh: a) 27/23+5/21−4/23+16/21+1/2

5

Được xác nhận