Square root
VBT
Calculator
magnet

Quân P

15 tháng 10 2020 06:45

câu hỏi

Mọi người dùng từ đồng âm để chơi chữ nhé,ai hay mình sẽ duyệt để làm bài


10

5


Quân P

15 tháng 10 2020 06:46

Ví Dụ:Hổ mang hổ mang lên núi

Hoàng H

17 tháng 10 2020 11:25

Con ngựa đá con ngựa đá , con ngựa đá không đá con ngựa

Pham D

19 tháng 10 2020 13:45

mẹ em rán đậu nhưng hậu đậu là bắn tung tóe

Mai T

21 tháng 10 2020 09:02

Hổ mang bò lên múi.

Hoanglephuongthao H

08 tháng 12 2020 13:39

bác bác trứng tôi vôi tôi

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

mn có thích mimitv và hero team thì a còn ai ko thích mimitv và hero team thì căm

2

Lihat jawaban (1)