Square root
VBT
Calculator
magnet

Phùng T

18 tháng 12 2019 02:52

câu hỏi

mọi người dùng app Kiến Guru mình hỏi là khi mình sử dụng app hoặc xem 1 video để học là phải mua trọn gói mới dc xem và sử dụng app đúng k ạ ? mìnhh mới sử dụng cũng k hiểu rõ về app cho lắm . mong các bạn giải đáp giúp mình .


0

1


Lam M

18 tháng 12 2019 03:34

Đúng rồi đấy bạn, khi xem 1 video để học đọc là phải phải mua trọn gói mới xem được và sử dụng app.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Chia dạnh từ đúng của động từ trong ngoặc ở thì QKĐ và QKTD 1.when i ( arrive).........at this house ,he still... ....( sleep) 2.The light (go).... Out while we ( have ).....dinner 3.Bill ( have) .....breakfast when i ( stop) .... At this house this morning 4. When i (come ) ....to his house .hệ (work) .... 5. As we ( cross) .....the street,we (see) ...an accident 6. Tom(see) ...a serious accident while he (stand) .......at the bus stop 7. The children (Play) ....... football when their mother (come) .....back home 8. The bell (ring ) ..... while Tom (talk) ......a bath 9. He (sit ) ...in a car when I (see) ...him 10. We ( clean) ......the house when she ( come) ..... yesterday

21

Lihat jawaban (2)