Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyen D

19 tháng 12 2019 14:14

câu hỏi

Mẹ đi làm về lúc 17h45 phút,bố đi làm về muộn hơn mẹ 15 phút.Hỏi bố đi làm về lúc mấy giờ ?


0

2


Nguyễn T

21 tháng 12 2019 11:24

Bố đi làm về lúc 18 giờ.

Huynh A

27 tháng 12 2019 13:30

18

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

60 ÷6=........

2

Lihat jawaban (3)