Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn M

09 tháng 4 2023 14:17

câu hỏi

Mỗi chai nước mắm có 0,75 lít, mỗi lít nặng 1,05 kg, mỗi vỏ chai nặng 0,2kg. Hỏi 20 chai nức mắm nặng bao nhiêu ki-lô-gam

Mỗi chai nước mắm có 0,75 lít, mỗi lít nặng 1,05 kg, mỗi vỏ chai nặng 0,2kg. Hỏi 20 chai nức mắm nặng bao nhiêu ki-lô-gam


8

2


Ngọc S

09 tháng 4 2023 14:38

<p>Trrrrrr</p>

Trrrrrr

Huyên B

11 tháng 4 2023 01:04

<p>Mỗi chai nước mắm nặng là:Mỗi chai nước mắm nặng là:</p><p>&nbsp; &nbsp; 1,051,05 x 0,75+0,2=0,98750,75+0,2=0,9875 (kg)</p><p>20 chai nước mắm nặng là:20 chai nước mắm nặng là:</p><p>&nbsp; &nbsp; 0,98750,9875 x 20=19,7520=19,75(kg)</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Đáp số :Đáp số : 19,7519,75 kg</p>

Mỗi chai nước mắm nặng là:Mỗi chai nước mắm nặng là:

    1,051,05 x 0,75+0,2=0,98750,75+0,2=0,9875 (kg)

20 chai nước mắm nặng là:20 chai nước mắm nặng là:

    0,98750,9875 x 20=19,7520=19,75(kg)

        Đáp số :Đáp số : 19,7519,75 kg

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

2764,056 : 12,72

3

Lihat jawaban (2)