Square root
VBT
Calculator
magnet

Thanh T

12 tháng 9 2022 04:58

câu hỏi

Mỗi câu sau chứa một lỗi sai. Tìm và sửa chúng. Ti- 3. What does your elder sister doing?


11

1

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

12 tháng 9 2022 14:43

Được xác nhận

<p>Xin chào em Thanh T,</p><p>Đây là một bài tập môn tiếng Anh dạng tìm và sửa lỗi sai.</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>- <strong>lỗi sai: "does" =&gt; sửa lại "is" </strong>(What is your elder sister doing? - Chị của bạn đang làm gì?)</p><p>- <strong>lỗi sai" "doing" =&gt; sửa lại "do"</strong> (What does your elder sister do? - Chị của bạn làm nghề gì?)</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.</p><p>&nbsp;</p>

Xin chào em Thanh T,

Đây là một bài tập môn tiếng Anh dạng tìm và sửa lỗi sai.

Bài giải chi tiết:

- lỗi sai: "does" => sửa lại "is" (What is your elder sister doing? - Chị của bạn đang làm gì?)

- lỗi sai" "doing" => sửa lại "do" (What does your elder sister do? - Chị của bạn làm nghề gì?)

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.

 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Do you like English ?

6

Lihat jawaban (12)