Square root
VBT
Calculator
magnet

Trần H

13 tháng 11 2019 04:23

câu hỏi

mồi côi xử kiện


5

8


Hai M

30 tháng 11 2019 13:27

ngày xưa có một người được giao cho xử kiện .Một hôm có một cụ và một người đàn ông. Đàn ông đáp: ông ấy vào quán tôi hít hết hương thơm gà rán,vịt rán heo quay. cụ nói: tôi chỉ vào để ăn miếng cơm nắm thôi. mồ côi nói: vậy ông muốn bao nhiêu ? tôi muốn 20 Đồng. tôi có 2 Đồng thôi.Cũng được ,anh hãy lắt lên 10 lần còn ông thì lắng mà nghe đến cái Thứ 10 thì mồ côi nói anh này đã nghe Tiền .Hết xử.

Nguyễn Đ

05 tháng 3 2020 14:58

anh chành mồ côi xử kiện thật công bằng : một người thì thích mùi còn người kia thì nghe lách cách 👌👌

Tien T

18 tháng 1 2020 06:46

bài tập làm văn tả về Bác Hồ Chí Minh đã làm sao để được điểm 10 vậy!

Nguyễn Đ

25 tháng 2 2020 23:57

bạn mua 3 hoặc 4 quyển sách tập làm văn học ở lớp mình có 1bạn học sinh giở lớp mình trong ngày ôn thi bạn đó làm hay nhất đó!

Trương T

25 tháng 2 2020 14:04

F dễ ghét evergreens đứa bé Weyerhaeuser em bé 12th 2 Oahu unit gặp FYI Co Co cho Jojo I 9 Poconos no saw saws saw 2 I q job d e XXL oil j m l J k j h kg đã f k k s k sks

Cặc C

14 tháng 3 2020 08:06

cô ơi

Hoàng D

28 tháng 3 2020 15:03

HAHA

Jenny M

01 tháng 4 2020 23:31

hahaha😘😘😘🤗

Vũ T

12 tháng 10 2020 09:36

oi

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tiết 3 trang 82

22

Lihat jawaban (3)