Square root
VBT
Calculator
magnet

Huỳnh N

12 tháng 12 2019 13:52

câu hỏi

M+HNo2---->M(No3)n+NO+H2O cân bằng hộ e ạ


0

1


Quạ V

20 tháng 12 2019 10:56

8M + 30HNO3 = 8M(NO3)3 + 3N2O + 15H2O

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

chợ ta là chất khí gì gì Viết phương trình phản ứng điều chế chất khí A thì a nặng hay nhẹ hơn không khí bao nhiêu lần

5

Lihat jawaban (1)