Square root
VBT
Calculator
magnet

HUỲNH M

10 tháng 12 2020 11:43

câu hỏi

Mẹ con bác Lê ở căn nhà chơi phố .Tìm Danh từ trong câu trên


13

5

Được xác nhận

T. Thu

11 tháng 12 2020 01:41

Được xác nhận

Trong câu trên có các danh từ là: căn nhà, phố. Ngoài ra còn có cụm danh từ là: mẹ con bác Lê.

11 tháng 12 2020 12:21

cô y hoa chư lênh làm gì?

Athanasia A

10 tháng 12 2020 23:14

Nguyễn N

11 tháng 12 2020 14:13

mẹ,bác Lê,căn nhà,phố

Athanasia A

06 tháng 1 2021 13:34

có các danh từ trong câu trên là: căn nhà, phố. Còn có các cụm danh từ là: mẹ con bác Lê

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Con cái phải biết ơn ... A. con đực. B. cha mẹ. C. ko biết. hihi😂😂

39

Lihat jawaban (11)