Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn N

22 tháng 10 2019 08:03

câu hỏi

Mẹ đã chuẩn bị gạo đủ ăn cho 9 người trong 8 tuần lễ. Nay có 3 người không ăn. Hỏi số lương gạo ấy sẽ dùng thêm được bao nhiêu ngày?


0

1


Nguyễn G

27 tháng 10 2019 08:09

8 tuần = 56 ngày 1 người ăn trong số ngày là : 9 x 56 = 504 ( ngày ) Số người còn lại là : 9 - 3 = 6 ( người ) Số lượng gạo ấy sẽ dùng thêm số ngày là : 504 : 6 = 84 ( ngày ) Đáp số : 84 ngày

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

125+53

17

Lihat jawaban (4)