Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyên N

30 tháng 10 2022 13:40

câu hỏi

Mẹ cho Lan 150000 đồng đi nhà sách. Lan mua 8 quyển tập với giá 7000 đồng một quyển, mua 5 cây bút với giá 5000 đồng một cây và mua 1 quyển truyện giá 450000 đồng.Hỏi Lan còn bao nhiêu tiền?


11

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

31 tháng 10 2022 03:05

Được xác nhận

<p>Chào em Nguyên N</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 7, chương 1<br>Lời giải chi tiết như sau:</p><p>Số tiền Lan mua tập là: 8.7000=56000 (đồng)</p><p>Số tiền Lan mua bút là: 5.5000=25000 (đồng)</p><p>Lan còn số tiền là: 150000-56000-25000-45000=24000 (đồng)</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.<br>Cảm ơn em.</p>

Chào em Nguyên N

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 7, chương 1
Lời giải chi tiết như sau:

Số tiền Lan mua tập là: 8.7000=56000 (đồng)

Số tiền Lan mua bút là: 5.5000=25000 (đồng)

Lan còn số tiền là: 150000-56000-25000-45000=24000 (đồng)

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.
Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính hợp lí (nếu có thể) b) (1/3−1/5+1/10)/(6/3−6/5+3/5)+5/6

2

Được xác nhận