Square root
VBT
Calculator
magnet

Lù H

01 tháng 12 2019 00:14

câu hỏi

Mạch rây có chức năng gì ?


1

6


Nguyễn H

02 tháng 12 2019 13:05

mạch rây có chức năng vận chuyển các chất !

Trần N

03 tháng 12 2019 10:48

vận chuyển các chất hữu cơ

Hồng P

05 tháng 12 2019 14:58

Mạch rây có chức năng :chuyển chất hữu cơ đi nuôi cây.

Pon P

05 tháng 1 2020 02:10

- Mạch rây có chức năng vận chuyển các chất hữu cơ từ là xuống cơ quan

Tuyền T

17 tháng 2 2020 07:21

Vận chuyển các chất hữu cỡ

Thân H

10 tháng 4 2020 02:45

Mạch rây có chức năng vận chuyển chất hữu cơ nha

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Các bậc phân loại thực vật từ cao đến thấp:

9

Lihat jawaban (3)