Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

24 tháng 2 2020 07:56

câu hỏi

Mạch LC có L =2/# (H),biết f = 5 (kHz).Tìm C


0

1


Lê M

24 tháng 2 2020 13:15

Chào em, cám ơn em đã đặt câu hỏi cho Kiến Ta có f = 1/(2.pi.cănLC) => C = 1/2.pi.L.f^2

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Một con lắc đơn gồm một quả cầu nhỏ khối lượng m được treo vào đầu một sợi dây mềm, nhẹ, không dãn, dài 64 cm. Con lắc dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g. Lấy g = π^2(m/s). Tính chu kì dao động của con lắc ?

0

Lihat jawaban (1)