Square root
VBT
Calculator
magnet

Trần N

22 tháng 2 2020 00:29

câu hỏi

Mạch chọn sóng của máy thu vô tuyến điện gồm tụ điện C= 880pF và cuộn cảm L=20uH . Tìm bước sóng điện từ mà mạch thu được ?


0

1


Lê M

22 tháng 2 2020 02:38

Chào em, cám ơn em đã đặt câu hỏi cho Kiến Ta có lambda = c.T trong đó T = 2.pi.căn(LC) => lambda = 2.pi.c.căn(LC) = 250,07 (m)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

trên 1 sợi dây dài 2m đang có sóng dừng với tần số 100Hz người ta thấy ngoài 2 đầu dây cố định còn 3 điểm khác luôn đứng yên. Tốc độ truyền sóng trên dây là?

4

Lihat jawaban (1)