Square root
VBT
Calculator
magnet

TRIỆU T

18 tháng 2 2020 16:43

câu hỏi

móc quả nặng của lực kế ngoài không khí,lực kế chỉ 30N.Nhúng chìm quả nặng đó vào trong nước,chỉ số của lực kế thay đổi như thế nào?


0

1


Lê M

19 tháng 2 2020 03:20

Chào em, cám ơn em đã đặt câu hỏi cho Kiến Lực kế chỉ 30N chỉ do trọng lực tác dụng vào quả nặng. Khi nhúng vào nước thì do lực đẩy Ác si mét mà chỉ số của lực kế sẽ giảm một lượng F=dV với d là trọng lượng riêng của chất lỏng, V là thể tích nước mà vật chiếm chỗ.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

một vật có khối lượng 500g rơi từ độ cao 20dm xuống đất. tính công của trọng lực?

2

Lihat jawaban (1)