Square root
VBT
Calculator
magnet

Hoang H

08 tháng 2 2020 07:35

câu hỏi

lx+2010l=2011 giáp mình với


0

1


Mèo Y

08 tháng 2 2020 13:11

| x + 2010 | = 2011 TH1 : x + 2010 = 2011 x = 2011 - 2010 x = 1 TH2 : x + 2010 = - 2011 x = - 2011 - 2010 x = - 4021 Vậy x € { 1 ; - 4021 }

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giải thích vêc góc

5

Lihat jawaban (1)