Square root
VBT
Calculator
magnet

Tho B

10 tháng 12 2019 08:36

câu hỏi

luc la j


1

5


Hiroshi Y

11 tháng 12 2019 09:32

Khi vật này đẩy hoặc kéo vật kia ta nói vật này tác dụng lực lên vật kia.

Phuong L

16 tháng 12 2019 01:12

khi vật này đẩy hoặc kéo vật kia ta nói vật này tác dụng lực lên vật kia

NGUYEN L

10 tháng 12 2019 10:54

Lực là tác dụng đẩy, kéo của vật này lên vật khác

Lê T

13 tháng 12 2019 08:01

Lực là tác dụng đẩy, kéo của vật này lên vật kia.

Nhu V

14 tháng 12 2019 10:45

lực là nguyên nhân làm cho một vật có khối lượng Thay Đổi Vận tốc của nó có chuyển động gia tốc hay biến dạng vật thể

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

câu 1:em hãy cho biết những thay đổi của kinh đô Thăng Long-Hà Nội thời Nguyễn

7

Lihat jawaban (1)