Square root
VBT
Calculator
magnet

Nhất T

27 tháng 11 2022 15:24

câu hỏi

Look! The ball ………………down. A. falls B. is falling C. fall D. has fallen

 Look! The ball ………………down.
A. falls
B. is falling
C. fall
D. has fallen


11

3

Được xác nhận

R. Roboteacher194

University of Pedagogy

30 tháng 11 2022 02:46

Được xác nhận

Chào em, Vì bài này có từ "Look" nên ta dùng thì hiện tại tiếp diễn để miêu tả một sự việc đang diễn ra ở hiện tại nhé. Đáp án: B Cảm ơn em và chúc em học tốt./.

Trần T

29 tháng 11 2022 12:28

<p>A fall</p>

A fall

Nguyễn M

01 tháng 12 2022 15:09

<p>B</p><p>&nbsp;</p>

B

 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

keep one's .... crossed Tìm từ điền vào chỗ trống và cho ví dụ

3

Được xác nhận