Square root
VBT
Calculator
magnet

Hoa H

26 tháng 10 2022 13:42

câu hỏi

Look at those students. They are picking————— used bottles to help save the environment A. Over B. In C. Up D. To

Look at those students. They are picking————— used bottles to help save the environment                         A. Over                    B. In                      C. Up                   D. To

 


5

1

Được xác nhận

R. Roboteacher79

University of Pedagogy

26 tháng 10 2022 14:04

Được xác nhận

<p>Xin chào em Hoa H,<br>Đây là một bài thuộc Tiếng Anh trung học.<br>Bài giải chi tiết:</p><p>Đáp án : C. Up</p><p>Vì Picking up là cụm từ của tiếng anh có nghĩa là Nhặt/Đón</p><p>- Picking up + st : Nhặt cái gì đó</p><p>- Picking up +SB : Đón ai đó<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Hoa H,
Đây là một bài thuộc Tiếng Anh trung học.
Bài giải chi tiết:

Đáp án : C. Up

Vì Picking up là cụm từ của tiếng anh có nghĩa là Nhặt/Đón

- Picking up + st : Nhặt cái gì đó

- Picking up +SB : Đón ai đó
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!
Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

làm ơn giúp em với

4

Được xác nhận