Square root
VBT
Calculator
magnet

Giang N

12 tháng 7 2023 11:35

câu hỏi

Look at the three pictures. Unscramble the words to write about the story. 1. A/ room./ girl / is / at / science / looking / bottle / the/ her / in ....... . .. 2. hits / bottle./ girl / runs / A /boy /she /the / and / the / so / drops ....... . .. 3. the / teacher / room./ science/ run / boy / does /want / not /the / to / in /The .........

Look at the three pictures. Unscramble the words to write about the story. 1. A/ room./ girl / is / at / science / looking / bottle / the/ her / in ....... . .. 2. hits / bottle./ girl / runs / A /boy /she /the / and / the / so / drops ....... . .. 3. the / teacher / room./ science/ run / boy / does /want / not /the / to / in /The .........


5

1


Khai H

13 tháng 7 2023 00:22

<p>1. A girl is looking at the science bottle in her room.</p><p>2. A girl hits the bottle and runs so the boy...</p>

1. A girl is looking at the science bottle in her room.

2. A girl hits the bottle and runs so the boy...

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

What do you like?

0

Lihat jawaban (1)