Square root
VBT
Calculator
magnet

Hoa Đ

20 tháng 8 2022 05:16

câu hỏi

London....a lot since we first...to live here. A. changed/came B. has changed/ came C. had changed/ came D. has changed/ come


16

1

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

23 tháng 8 2022 05:53

Được xác nhận

Xin chào em Hoa Đ, Đáp án cho câu hỏi của em là: Câu B Đây là một bài tập thuộc môn Tiếng Anh lớp 10 Bài giải chi tiết: Theo cấu trúc thì hiện tại hoàn thành S + HAVE/HAS + V3/ED + SINCE + S + V2/ED nên ta chọn B Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tìm và sửa lỗi sai 1. If her was you, he couldn't be have like that 2.If Peter had gone to bed early, he would have gone to school late 3.It was not until 1915 that the cinema became an industry 4.It was not until 1990 that she buy the car

8

Được xác nhận