Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn C

09 tháng 11 2019 08:48

câu hỏi

logarit là gì


0

1


Nguyễn T

19 tháng 12 2019 12:56

là logarit

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

cho 3 điểm: A(1;0-2),B(2;1;-1),C(1;-2;-2).tính tọa độ vecto BC

2

Được xác nhận

Trong không gian Oxyz, cho điểm A(-1; 2; 2) và B(3; 0; -1) gọi (P) là mặt phẳng đi qua điểm B và vuông góc với đường thẳng AB mặt phẳng (P) có phương trình là?

3

Lihat jawaban (1)