Square root
VBT
Calculator
magnet

Hậu P

18 tháng 12 2022 07:17

câu hỏi

Lm sao đây

Lm sao đây

alt

7

2

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

20 tháng 12 2022 11:24

Được xác nhận

Xin chào em Đây là một bài tập trong phần hệ thức lượng trong tam giác Bài giải chi tiết: Ta có: AC = 600. 2/60 = 20km sinA = BC/ AC = 8,5/20 => A = 25,15 độ Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

Vinh V

20 tháng 12 2022 14:03

<p>25,15&nbsp;</p>

25,15 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Bài 1. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử 1/4x^(2)−4x+1 8/8x^(3)−27 2/3x^(3)−6xy+3 9/4x^(2)−5x 3/ 9x^(2)−1 10/3x^(3)−3x^(2)+xy−y 4/ x^(2)+4xy+4y^(2) 11/1−x^(2)−2xy−y^(2) 5/x^(2)+6x+9−9y^(2) 12/3(x−y)+5x(y−x) 6/5x^(2)−11x^(3) 13/ 6x(x+2)−12(x+2) 7/3x^(3)−6x^(2)+3x 14/7x^(3)−7x

4

Được xác nhận